Hợp tác

Nhiều dự án nổi bật của BMZ Entertainment hỗ trợ những ngôi sao mới đầy triển vọng trong việc sản xuất, truyền thông, và Đại diện uỷ quyền toàn quyền phân phối nhạc. Chúng tôi luôn tích cực tạo ra các giá trị đích thực, hướng tới xây dựng mối quan hệ hữu nghị, gắn bó dài lâu với các đối tác.